Program USG

15.11.21 Zakończyliśmy nabór nowych zgłoszeń do programu. W temacie rozwoju USG nadal będziemy starać się służyć pomocą, zachęcamy do kontaktu.

„Wdrożenie ultrasonografii w Zespołach Ratownictwa Medycznego”- program pilotażowy

Wykorzystanie mobilnych aparatów ultrasonograficznych może znacząco ułatwić diagnostykę pozwalając na potwierdzenie lub wykluczenie z dużą dokładnością takich patologii jak: wolny płyn w jamie brzusznej, odma lub płyn w jamach opłucnych, tamponada osierdzia czy hipowolemia.

Możliwości pełnej oceny mogą być o tyle korzystne, że dzięki zidentyfikowaniu problemu możemy ukierunkować nasze działania na odpowiednie interwencje oraz podjąć decyzję o docelowym miejscu transportu z odpowiednim dla danego pacjenta zapleczem.

Założenia programu:
Program skierowany jest do personelu medycznego, udzielającego świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego.  Jego celem jest umożliwienie jak największej ilości osób  nabycia praktyki w zakresie ultrasonografii Point of Care, która w przeciwieństwie do klasycznego badania USG opiera się na prostych algorytmach pozwalających na identyfikacje patologii zagrażających życiu.

Etapy:
W pierwszym etapie wyłonieni zostaną przedstawiciele w postaci 2-3 osobowych reprezentantów (liderów) z wybranych stacji pogotowia ratunkowego, z różnych rejonów Polski. Osoby te otrzymają  przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, podstaw ultrasonografii oraz zostaną zapoznane z protokołami ultrasonograficznymi wykorzystywanymi w warunkach przedszpitalnych (eFAST, FEEL, BLUE).

W drugim etapie stacja którą reprezentują otrzyma mobilny aparat USG na okres ok. 6 tygodni w celu wykorzystania go w codziennej praktyce. Otrzymają również materiały edukacyjne i wsparcie merytoryczne, oraz pomoc w przypadku chęci przeszkolenia większej ilości osób z danej stacji pogotowia.

Trzeci etap polega na przekazaniu wniosków i ewaluacji.

Ważne informacje:
– Program finansowany jest przez Fundację Mocni na Starcie
– Za szkolenia nie pobieramy opłaty*
– Udział w projekcie jest dobrowolny, a uczestnicy wybierani są spośród osób które drogą mailową wyraziły chęć udziału.
– Terminy, miejsca szkoleń oraz wypożyczenie aparatu  ustalane jest indywidualnie w zależności od możliwości realizatorów projektu
– Podczas szkoleń omawiane są kluczowe informacje i najczęściej wykorzystywane protokoły USG, należy mieć na uwadze że stanowią one jedynie wstęp do bardzo szerokiego tematu.
– Aparaty USG wykorzystane do realizacji projektu są ubezpieczone
– Jedynym obowiązkiem uczestnika projektu będzie raportowanie wykorzystania urządzenia dla celów statystycznych. Raporty te w żadnym wypadku nie mogą zawierać danych wrażliwych, a jedynie informacje praktyczne nt. samego wykorzystania urządzenia.
– Program nie jest badaniem klinicznym i nie zakłada pozyskiwania informacji odnośnie pacjentów.
– Wypożyczenie urządzenia ma charakter edukacyjny dla osoby biorącej udział w projekcie.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt:

programusg@gmail.com

tel: 503 792 049, 694 402 241

Zapraszamy,

Ratunkowa w Roztoce & Fundacja Mocni na starcie

 

*z niezależnych od nas względów i kwestii organizacyjnych pomimo, że staramy się aby projekt finansowo nie obciążał uczestników informujemy, że konieczne może okazać się uiszczenie symbolicznej opłaty mieszczącej się w granicach 100-150 zł/os.(opłaty parkingowe, transport sprzętu). Informacja ta zostanie przekazana przed podjęciem decyzji o udziale w szkoleniu i wynikać będzie z miejsca realizacji danej edycji szkolenia.